• SH. KALRAJ MISHRA

  (Hon'ble Governor, Rajasthan)
 • SH. Ashok Gehlot

  (Hon'ble Chief Minister, Rajasthan)
 • SH. Harish Choudhary

  (Hon'ble Minister CAD & WU)
 • SH. Bhanwar Singh Bhati

  (Hon'ble State Minister CAD & WU )